TIETOTURVA

Kirjautumisen ja käytön valvonta

Pääsynvalvonta

Vaikka tietoturva on näkyvästi esillä sekä julkisuudessa että yrityksissä, silti monitoimijärjestelmiä ei useinkaan pidetä tietoturvariskeinä. Jotkut riskit ehkä tunnistetaan, mutta ne jätetään monesti vaille huomiota. Tämä koskee varsinkin dokumenttien ja informaation luottamuksellisuutta. Erityisen riskialttiita ovat yleisiin tiloihin sijoitetut monitoimijärjestelmät, jotka ovat henkilökunnan, asiakkaiden ja jopa vierailijoiden ulottuvilla. Nykyiset monitoimijärjestelmät ovat erittäin kehittyneitä, joten tietoja on helppo kopioida ja jaella yrityksen sisällä ja yrityksen ulkopuolelle. Ensimmäiseksi on syytä estää monitoimijärjestelmien käyttö ulkopuolisilta. Se tapahtuu valvomalla laitteille kirjautumista ja luomalla tietoturvapolitiikka laitteiden hyväksytylle käytölle. Konica Minolta toteuttaa tietoturvaratkaisunsa järjestelmien käyttömukavuudesta tinkimättä.

Konica Minoltan monitoimijärjestelmiin voidaan perustaa kustannuspaikat ja käyttäjätunnukset eritasoisilla oikeuksilla, esimerkiksi osalle käyttäjistä voidaan sallia väritulostus. Lisäksi käyttäjäryhmille voidaan allokoida eri kustannuspaikkoja, jolloin kaikki kustannukset saadaan kohdistettua oikein.

Monitoimijärjestelmien käyttö voidaan sallia vain todentuille käyttäjille, jolloin järjestelmän käyttö vaatii esimerkiksi tunnistautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Jos käyttäjä ei ole tunnistautunut laitteelle, estetään pääsy automaattisesti. Käyttäjien todentaminen voidaan toteuttaa paikallisesti bizhub-järjestelmässä tai keskitetysti esimerkiksi Active Directoryn kautta. Todentamistapoja käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi ovat: PIN-koodi, henkilökortti ja biometrinen tunniste (sormenpään verisuonikuvioiden skannaus).

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko lisätietoja?

Etunimi

Sukunimi

Puhelin

Sähköpostiosoite

Yritys

Viesti

LÄHETÄ